Psykoterapi, familje- och parterapi, föräldrastöd, coachande samtal & handledning

PSYKOTERAPI

ANETTE KILEFORS

Läkande och utvecklande samtal för dig och dina relationer

Känner du dig nedstämd, utmattad, har oro eller går igenom en svår kris? Eller bara behöver prata om livets existentiella frågor? Har du och din partner kört fast i er relation och vet inte hur ni ska gå vidare? Har ni svårigheter eller har en konflikt i familjen som behövs bearbetas?Våga ta hjälp och boka ett samtal!

Varför söka hjälp?

Kontakta mig

Om mig

Anette Kilefors

Jag är beteendevetare i grunden och legitimerad psykoterapeut med inriktning familj. Dessförinnan har jag en grundutbildning i psykodynamisk terapi (PDT), och utbildad IPT- terapeut (Interpersonell terapi). Jag har dessutom en 2- årig utbildning i gestaltterapi.Jag har både en Core-Skill Training i EFT, Emotionally Focused Couple Therapy (Emotionellt baserad parterapi) och i MBSR (Mindfulness Baserad Stressreduktion).Jag har varit verksam som terapeut i 17 år, med både individuella- , par- och familjesamtal. Familjerådgivning är något jag har arbetat med i många år i flera kommuner runt om i Skåne. Innan dess har jag erfarenheter med arbeten inom socialtjänst då bl a inom socialpsykiatrin.Jag har stor erfarenhet av att arbeta med människor i olika åldrar, olika familjekonstellationer och vänskaps - eller arbetsrelationer.

NÄR KAN DU / NI SÖKA HJÄLP?

Du kan söka psykoterapi om du mår psykiskt dåligt och har/upplever t.ex ångest, depression, utmattning, stressrelaterade symtom, trauma eller att komma igenom en kris. Det kan också vara att lära känna sig själv mer, få mer mening i livet eller personlighetsutveckling. Det kan också handla om relationsproblem och önskan om en förändring. Terapin kan göras både individuellt eller med två eller flera samtidigt i rummet.Ni kanske kommer till en punkt i er parrelation att det inte längre känns hållbart eller att ni har svårt att tala med varandra. Som familj kanske ni inte får livspusslet att gå ihop.Du kanske vill sätt upp mål och få vägledning i livet då kan coachande samtal kan vara en hjälp.Handledning erbjuds till företag och offentlig verksamhet, både som yrkesmässig grupphandledning, processhandledning eller chefshandledning.

MITT ARBETSSÄTT

Mitt sätt att arbeta i psykoterapi/samtal är är att kunna använda mig av flera olika metoder och tekniker beroende på behov och efterfrågan.Jag har en helhetssyn på människan där jag arbetar med dina känslomässiga, existentiella, relationer och fysiska behov i samtalen.Min utgångspunkt är att vi alla är är beroende av relationer på olika sätt, både du som individ och i våra nära relationer, som familj, par och i vänskaps- och arbetsrelationer. Vi har alla olika behov och önskningar. När vi mår dåligt eller har psykisk ohälsa, såsom depression, nedstämdhet, ångest, kriser av olika slag eller att vi inte kommer vidare i livet så kan psykoterapi var ett sätt att ta sig ur en ond cirkel eller ett dåligt mående, både som individ eller tillsammans med andra i terapi. Jag erbjuder även mindfulness sessioner och/eller som komplement till terapin.Jag lägger ganska stort fokus på att känslomässigt ”knyta an” i min terapi. Det emotionella är viktigt och förstås hur du ska ta dig vidare ur det som är låsningen eller ur det destruktiva. Förutsättningarna är att börja förstå sig själv mer både känslomässigt och i våra handlingar. Jag har bl a en stor utgångspunkt i anknytningsteorin när jag arbetar.Genom att förstå dig själv och/ eller hur du är i nära relationer, så kan du bli mer trygg med dig själv och andra. Då kan också en förändring ske och du kan komma vidare i livet.

Tjänster

Psykoterapi

PAR - OCH FAMILJETERAPI

INTERPERSONELL TERAPI

COACHANDE SAMTAL

HANDLEDNING

Psykoterapi

Psykoterapi är psykologisk samtalsbehandling som är grundad på psykologisk vetenskap som handlar om utveckling och förändring. När vi får nya insikter kan vi få förståelse för det svåra. I detta kan förändring ske. I psykoterapi möter du en legitimerad psykoterapeut regelbundet.Tillsammans sätter vi upp mål för behandlingen och vad man vill prata om i sin terapi.Utifrån vetenskapliga studier är den viktigaste delen inom terapi inte vilken metod man väljer utan handlar om hur alliansen, dvs hur kontakten och samarbetet, är mellan klient och terapeut. Därför är bemötandet, som enligt min filosofi ska bestå av empati och närvaro, otroligt viktig för att få klienten känna sig trygg och ha möjlighet att nyttja samtalen till fullo.

PAR- OCH FAMILJETERAPI

Fokus i par- och familjeterapi är att se vilka mönster som finns hos paret eller i familjen, hur man kan förändra eventuella destruktiva mönster och bryta negativa dialoger. Ibland kan hela eller delar av familjen behöva hjälp att komma vidare i livskriser eller reda ut problem som uppstått. Min uppgift som familjeterapeut är att hjälpa till att hitta balansen och den inneboende läkande kraft som finns hos familjen och/ eller paret. Viktigt är att hjälpa till att hitta sammanhang och inge hopp i relationen igen. Ibland kan man behöva stöd och få verktyg att stötta sitt barn som förälder eller familj.I par- och familjeterapi har jag min utgångspunkt i systemteorin, det salutogena och anknytningsteorin.En parterapimetod som jag också använder mig av är Emotionally Focused Therapy for couples, Emotionellt fokuserad parterapi ( EFT). Metoden har stort vetenskapligt stöd internationellt och har tagits fram av Dr Sue Johnson. Fokus ligger på de emotionella band och anknytnings- och samspelsmönster som finns hos paret eller i familjen.

När kan man tänkas behöva hjälp?

Ibland kommer man till en punkt i sina olika relationer att det inte känns hållbart längre. Då kan par- och familjeterapi/familjerådgivning vara ett sätt att ta reda ut sina relationsproblem.

Exempel på när man kan söka professionell hjälp:

 • Ni har svårt att tala med varandra

 • Livspusslet är svårt att få ihop

 • Ni har inte längre något gemensamt, känslorna finns inte där

 • Ni har tankar om skilsmässa

 • Otrohet och/eller svartsjuka

 • Ert sexliv fungerar inte

 • Du har blivit övergiven

 • Kris i familjen/relationen pga tidigare svårigheter

 • Du/ni är i en ny fas i livet

INTERPERSONELL TERAPI (IPT)

IPT fokuserar på hur problem i våra relationer kan påverka vår psykiska hälsa, och bidra till exempelvis depression, ångest, ätstörningar, sorg m.m, samt hur ens psykiska hälsa i sin tur kan påverka våra relationer.Genom IPT-terapi lär sig personen lära känna igen sina behov, önskningar och känslor och då hitta mer hanterbara sätt att möta dem. Tyngdpunkten i terapin ligger på dina behov och hur du ska kunna uppnå dem.Vanligtvis träffas man 10-16 ggr i terapin. Terapin har stark vetenskaplig evidens dvs har visat ge sig goda resultat och rekommenderas bl a av socialstyrelsen.

Coachande/vägledande samtal

Ibland kan det vara svårt att få ihop livspusslet. Du kanske känner dig villrådig i hur du skall vara en stöttande förälder och kunna sätta gränser. Jag kan coacha dig/ er som förälder och därmed vilka steg ni kan ta och hur ni kan få ett större lugn och positivitet igen.Du kanske vill hitta en partner, har svårt med relationer och hur du ska gå tillväga. I mina coachande samtal så sätter vi upp mål vad du vill uppnå.Det kan vara svårt att veta vilka val, steg man ska ta i livet eller hur man ska komma framåt inom olika livsområden. Det kan t e x handla om vilken utbildning ska jag välja eller vilken karriär jag ska ta. Du kanske är arbetsledare eller chef och vill utveckla dina inre styrkor och vill bli en bättre ledare.I coachande samtal fokuserar jag mer nuet och vad du vill uppnå i framtiden och vilka styrkor du eventuellt vill uppnå. Därmed är det inte sagt att vi kan prata om det förflutna men då i mindre mån.

Handledning

Jag erbjuder handledning till både individer och grupper inom såväl som offentlig och privat sektor.Mina år som familjeterapeut där jag arbetat med gruppdynamik och kunnat se systemet i en grupp av människor, har gett mig stor erfarenhet att hjälpa och se vad som fungerar och inte fungerar tex i en personalgrupp. Jag har under många år arbetat med vuxna, barn och ungdomar.Ni kanske vill bli ett välfungerande team och utvecklas både som grupp och individ.I grupphandledning eller yrkesmässig handledning ges möjlighet att tillsammans med kollegor reflektera och granska vad som händer i arbetsgruppen, dels vad som pågår internt och externt angående arbetet med klienter, kunder, elever, barn och ungdomar.Yrkesmässig handledning handlar om den process att göra era upplevelser till medvetna erfarenheter och som fortsättningsvis i sin tur i nästa steg till kunskaper som kan användas i ert dagliga arbete.Det är era behov som avgör vad ni vill processa och vilka mål ni har med er handledning.

Exempel på när ni kan söka handledning är:

 • När ni kört fast i arbetsgruppen sinsemellan och hur ni kommer vidare

 • Processhandledning inom människovårdande yrkeskategorier, såsom skola, förskola, socialtjänst, sjukvård, habilitering och omsorg, företagshälsovård och olika myndigheter och företag.

 • En akut kris har uppstått på arbetsplatsen såsom allvarliga händelser, dödsfall, sjukdomar, eller andra djupa kriser.

 • Metodhandledning inom system- och familjeterapeutiskt, relationellt perspektiv.

 • Chefshandledning - som chef eller arbetsledare är du i en utsatt position och kan känna dig ensam och hårt pressad. Du får hjälp och handledning hur du ska hantera olika svåra situationer med dina medarbetare. Hur du ska minska din stress. Här får du stöd och handledning i hur du ska komma vidare och utvecklas som chef.

Vanliga frågor

KOSTNAD

Vad kostar det?

Individuell psykoterapi/interpersonell terapi (IPT): 950kr/45 min, 1200 kr/60 minPar- och Familjeterapi/rådgivning: 1600 kr/75 min, 1900 kr/90 minHandledning: 2000 kr/60min (exl moms)Coachande samtal: 1300 kr/60 min (exl moms)

REMISSER

Tar du emot remisser?

Jag erbjuder psykoterapi och samtal utan remisskrav, därav kan du få en snabb samtalskontakt. I nuläget tar jag inte emot remisspatienter.

SAMTAL

Hur lång tid tar det innan man får en tid till dig?

I dagsläget har jag inga köer och jag erbjuder samtal inom 1-2 veckor

Har du tystnadsplikt?

Ja, du kan prata precis om vad du vill under samtalet och som legitimerad psykoterapeut arbetar jag under sekretess dvs tystnadsplikt.

AVBOKA

Hur långt innan behöver man avboka sitt samtal utan att debiteras?

Du behöver avboka senast 24 h innan avsatt terapitid.Om avbokning sker samma dygn tas en avgift på 500kr.

Kontakta mig

ANETTE KILEFORS

Beteendevetare, leg. psykoterapeut

0702-278504

anette.kilefors@gmail.com

Frågor eller boka tid?

Hitta hit

BESÖKADRESSBROMMAGATAN 4254 38 HELSINGBORGIn på gården, en trappa ned (källarplan).